اسکریپت نظرسنجی اجاکس بسیار زیبا

شما با استفاده از این اسکریپت می‌توانید به‌راحتی یک نظرسنجی پیشرفته ایجاد کنید و آن را در وبسایت خود به‌کار بگیرید.
نصب این اسکریپت بسیار آسان است و کمتر از ۱ دقیقه طول خواهد کشید.

ادامه خواندن “اسکریپت نظرسنجی اجاکس بسیار زیبا”